Dzień I – 9:00 – 18:00

 • „Moda” na okluzje i fizjoterapię – jak zmieniała się na przestrzeni dekad.
 • Wpływ okluzji na SSŻ – Evidence Based.
 • Relacja Centralna – wykładnik sukcesu, którego definicja zmieniała się juz 26 razy.
 • Czym jest, i w jakich sytuacjach jest dla nas ważna.
 • Stabilność stawu skroniowo żuchwowego (SSŻ)- kiedy możliwa do osiągnięcia.
 • Każdy martwi się o pozycję kłykcia – a co z pozycją dołu stawowego ?
 • Budowa i znaczenie poszczególnych struktur SSŻ dla diagnostyki i leczenia.
 • SSSŻ – pojęcie stawu skroniowo żuchwowego synowialnego
 • Pionowy wymiar kłykciowy (CVD) i jego znaczenie dla uzyskania prawidłowej płaszczyzny zgryzu.
 • Ograniczenie ruchomości żuchwy- jakie są normy i dlaczego nie wolno „trenować” otwierania w wymiarze pionowym.
 • Zasada 4:1 w terapii SSŻ.
 • Mapa bólu Rocabado – wiedza, która pozwala na dokładną diagnostykę SSŻ, pozwala na diagnozowanie przedwczesnych kontaktów zgryzowych, i uchronienie się przed powikłaniami przy tworzeniu nowego zgryzu.
 • Wpływ kręgów szyjnych i ich rotacji na zaburzenia okluzji i SSŻ
 • Diagnostyka rotacji C1 i C2.
 • Mięśnie narządu żucia – od żwaczy, przez skrzydłowe, do zwieracza gardła i prostego głowy tylnego większego. Jak osiągnąć równowagę tego złożonego systemu.
 • Terapia zablokowanego krążka i sposoby zaopatrzenia pacjenta bezpośrednio po zabiegu.
 • Ekwilibracja na szynie celem stabilizacji SSŻ.
 • Adaptacja – czym jest, jakie są jej skutki, jak rozpoznać czy pacjent jest już zaadoptowany i jak go leczyć w przypadkach estetyczno-funkcjonalnych przebudów zgryzu.
 • Wzorce żucia i engramy – czy możemy je zmienić i jakie jest ich znaczenie dla prognozy leczenia.

 • Badania stawu wg Rocabado
 • Diagnostyka rotacji kręgów szyjnych
 • Badanie palpacyjne oraz podstawy terapii, mięśni narządu żuci
 • Przejażdżka “odwróconym rowerem” (odzwierciedlenie działania engramów)

 • Wywiad – dlaczego prawidłowo skonstruowane pytania są tak ważne dla postawienia diagnozy
 • Omówienie poszczególnych pytań i możliwych odpowiedzi ankiety okluzyjno-stawowej wg Koisa

Dzień II – 9:00 – 19:00

 • Czym jest deprogramacja i jakie są kryteria uzyskania pełnej deprogramacji.
 • Łuk twarzowy. Po co go stosujemy – jakie są jego wady, zalety i ograniczenia w oparciu o EBD.
 • DFA jako realna alternatywa dla tradycyjnego łuku twarzowego.
 • Sposoby przenoszenia położenia szczęki w świecie cyfrowym – czy jest to możliwe już dziś?
 • 1. Pacjent asymptomatyczny
  2. Pacjent z silnym napięciem mięśni
  3. Pacjent z bólem mięśniowym
  4. Pacjent z bólem stawowym.

   Kiedy potrzebujemy CR a kiedy wystarczy nam MIP
   Na którym etapie i w jaki sposób rejestrujemy zgryz w poszczególnych grupach (od rękoczynu Dawsona, przez łuk gotycki, leag gauge, lucia jig, i deprogramator Koisa po rejestrację na szynie – wskazania i przeciwskazania dla poszczególnych metod)
   Na którym etapie stawiamy diagnozę u poszczególnych pacjentów
   Która grupa wymaga fizjoterapii i jak długo może trwać takie leczenie.
   Analiza przypadków klinicznych
 • Deprogramator Koisa, Leaf gauge, Lucia Jig.
   Kiedy powinno się go użyć a kiedy nie wolno.
   Wykonywanie deprogramatora w laboratorium.
   opasowanie deprogramatora w ustach pacjenta – co jest istotne, jakie są najczęściej popełniane błędy.
   Rejestracja zgryzu.
 • Demonstracja montażu modeli w artykulatorze z wykorzystaniem rejestratów CR i DFA (video)
 • Materiały do rejestracji zgryzu – jakich nie wolno używać, a które ułatwią życie nam i naszym technikom

 • Pionowy wymiar zwarcia (VOD).
 • Jak bardzo możemy go podnieść, czym jest kompensacja zębowo wyrostkowa.
 • Wpływ podwyższenia VOD na kręgosłup szyjny i bóle w zakresie jąder nerwu trójdzielnego.
 • Cefalometryczna analiza kręgosłupa szyjnego (analiza przestrzeni miedzykręgowych i kąta czaszkowo szyjnego) i pozycji kości gnykowej – kluczowa dla uzyskania równowagi mięśniowej i warunkująca bezproblemową możliwość podnoszenia zwarcia
 • Dysfunkcje czaszkowo-szyjne. Analiza kręgosłupa szyjnego i SSŻ na CBCT
 • Lordoza szyjna
 • Prawidłowe krzywizny kręgosłupa podstawą dla stabilnej okluzji Podstawowy protokół foto dla planowania estetycznego.
 • Ustalanie wysokości platformy deprogramatora za pomocą zmodyfikowanego protokołu DSD
 • DSD u pacjentów ze znacznym starciem zębów (zęby niewidoczne w uśmiechu). Jak ustalić właściwą estetykę już na wstępie.
 • Transfer rejestratu CR podczas zmieniających się warunków w trakcie leczenia (utrzymanie prawidłowej pozycji)
 • Adhezja czy retencja, elastyczna czy sztywna odbudowa. Dylematy protetyczne u pacjentów ze znacznym starciem zębów.
 • Przyczyna destrukcji zębów ze szczególnym uwzględnieniem erozji (różnicowanie GERD, bulimia, perimolysis, niskie ph z pożywienia)
 • Akceptowalna funkcja, zawężony model przywodzenia, dysfunkcja, parafunkcja, bruksizm i zburzenia neurologiczne:
   Szacowanie ryzyka i prognoza na przyszłość.
   Jak diagnozować i leczyć pacjentów w poszczególnych grupach
   Jak odróżnić czy ktoś „zaciska” czy „zgrzyta” analiza przypadków klinicznych

 

 • Dopasowanie deprogramatora Koisa+LIP i rejestracja
 • Rejestracja za pomocą leaf gauge
 • Rejestracja za pomocą Lucia jig
 • Rejestracja z użyciem DFA

Dzień III – 9:00 – 18:00

 • Leczenie zaburzeń stawu skroniowo żuchwowego.
 • Co nam daje znajomość mapy bólu Rocabado w kontekście leczenia i prognozy?
 • Szynoterapia- wykonanie różnych szyn w zależności od diagnozy (różne rodzaje bólu Rocabado – różne szyny do ich leczenia)
 • Ekwilibracja szyny i poszczególne etapy stabilizowania SSŻ
 • Indywidualne nastawy w artykulatorze i indywidualne pomiary na kondylografie – jakie są rzeczywiste korzyści i ograniczenia.
 • Prowadzenie kłowe i prowadzenie sieczne – fakty i mity.
 • P1, P1, P3 – kod do stabilnej okluzji.
 • Ekwilibracja zgryzu.
 • Wskazania, przeciwwskazania.
 • Instrumentarium

 • Ekwilibracja modeli w pozycji CR z użyciem deprogramatora
 • Analiza przypadków medycznych i ustalanie planu leczenia (praca w grupach)
 • Sprawdzenie i utrwalenie wiadomości (quiz- praca w grupach)

 

 

Dodatkowe informacje:

Szkolenie prowadzone jest przez zespół dentysta – fizjoterapeuta.

Cześć praktyczna przeprowadzana jest na kozetkach fizjoterapeutycznych oraz w klinice Dental Sense ( 4 fotele dentystyczne).

Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik Master Level: Plan & Bite oraz zestaw wierteł do dopasowania deprogramatora i ekwilibracji.