Mgr Julia Rutkowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Specjalizuje się w kompleksowej fizjoterapii obszaru czaszkowo-twarzowego. Jej głównym zainteresowaniem jest fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych oraz całego układu ruchowego narządu żucia. Prowadzi również rehabilitację po zabiegach implantologicznych oraz z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, a także stomatologicznej. Ściśle współpracuje z lekarzami stomatologami w procesie leczenia protetycznego oraz ortodontycznego pacjentów. Uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń oraz konferencji z zakresu rehabilitacji stomatologicznej, a także terapii manualnej obszaru szyjno-czaszkowo-twarzowego. Brała również udział w kursach oraz konferencjach dla stomatologów dotyczących tematu okluzji. Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, nie tylko w procesie leczenia pacjentów, ale także w szkoleniu stomatologów i fizjoterapeutów.

 

Dzień I – 9:00 – 18:00

 

 • „Moda” na okluzje i fizjoterapię – jak zmieniała się na przestrzeni dekad.
 • Wpływ okluzji na SSŻ – Evidence Based.
 • Relacja Centralna – wykładnik sukcesu, którego definicja zmieniała się juz 26 razy.
 • Czym jest, i w jakich sytuacjach jest dla nas ważna.
 • Stabilność stawu skroniowo żuchwowego (SSŻ)- kiedy możliwa do osiągnięcia.
 • Każdy martwi się o pozycję kłykcia – a co z pozycją dołu stawowego?
 • Budowa i znaczenie poszczególnych struktur SSŻ dla diagnostyki i leczenia.
 • SSSŻ – pojęcie stawu skroniowo żuchwowego synowialnego
 • Pionowy wymiar kłykciowy (CVD) i jego znaczenie dla uzyskania prawidłowej płaszczyzny zgryzu.
 • Ograniczenie ruchomości żuchwy- jakie są normy i dlaczego nie wolno „trenować” otwierania w wymiarze pionowym.
 • Zasada 4:1 w terapii SSŻ.
 • Mapa bólu Rocabado – wiedza, która pozwala na dokładną diagnostykę SSŻ, pozwala na diagnozowanie przedwczesnych kontaktów zgryzowych i uchronienie się przed powikłaniami przy tworzeniu nowego zgryzu.
 • Wpływ kręgów szyjnych i ich rotacji na zaburzenia okluzji i SSŻ
 • Diagnostyka rotacji C1 i C2.
 • Mięśnie narządu żucia – od żwaczy, przez skrzydłowe, do zwieracza gardła i prostego głowy tylnego większego. Jak osiągnąć równowagę tego złożonego systemu?
 • Terapia zablokowanego krążka i sposoby zaopatrzenia pacjenta bezpośrednio po zabiegu.
 • Ekwilibracja na szynie celem stabilizacji SSŻ.
 • Adaptacja – czym jest, jakie są jej skutki, jak rozpoznać czy pacjent jest już zaadoptowany i jak go leczyć w przypadkach estetyczno-funkcjonalnych przebudów zgryzu.
 • Wzorce żucia i engramy – czy możemy je zmienić i jakie jest ich znaczenie dla prognozy leczenia.

 • Badania stawu wg Rocabado.
 • Diagnostyka rotacji kręgów szyjnych.
 • Badanie palpacyjne oraz podstawy terapii, mięśni narządu żuci.
 • Przejażdżka “odwróconym rowerem” (odzwierciedlenie działania engramów).

 • Szczegółowe badanie oraz terapia górnego odcinka szyjnego kręgosłupa.
 • Atlas i Axis – Przywracanie tzw. czaszkowo-kręgowej relacji centralnej.
 • Badanie oraz techniki terapeutyczne mięśni narządu żucia oraz szyi.
 • Trójpłaszczyznowa równowaga mięśniowa w obrębie mięśni narządu żucia oraz odcinka szyjnego kręgosłupa.
 • Testy bezpieczeństwa dla odcinka szyjnego kręgosłupa.

 

Dzień II – 9:00 – 19:00

 

 • Czym jest deprogramacja i jakie są kryteria uzyskania pełnej deprogramacji.
 • Łuk twarzowy. Po co go stosujemy?
 • DFA jako realna alternatywa dla tradycyjnego łuku twarzowego.
 • Pacjent asymptomatyczny/ Pacjent z silnym napięciem mięśni/ Pacjent z bólem mięśniowym/ Pacjent z bólem stawowym
  Kiedy potrzebujemy CR a kiedy wystarczy nam MIP?
  Na którym etapie i w jaki sposób rejestrujemy zgryz w poszczególnych grupach (od rękoczynu Dawsona, przez łuk gotycki, leag gauge, lucia jig, deprogramator Koisa po rejestrację na szynie – wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych metod)?
  Na którym etapie stawiamy diagnozę u poszczególnych pacjentów?
  Która grupa wymaga fizjoterapii i jak długo może trwać takie leczenie?
 • Lordoza szyjna – prawidłowe krzywizny kręgosłupa podstawą dla stabilnej okluzji.
 • Posteriorotacja i anteriorotacja czaszki – odzyskiwanie fizjologicznych przestrzeni oraz równowagi mięśniowej kręgosłupa szyjnego.
 • Interakcje w ciele człowieka – holistyczne podejście do leczenia problemów okluzyjnych.
 • Kość gnykowa – brakujący element czaszkowo-szyjno-żuchwowej układanki.
 • Analiza zdjęcia cefalometrycznego pod kątem związku kręgosłupa szyjnego z zaburzeniami okluzji.

 • Analiza posturalna. Testy diagnostyczne różnicujące wpływ postawy ciała na występowanie TMD.
 • Poglądowe badanie poszczególnych płaszczyzn ciała.
 • Testy głównych stawów obwodowych.
 • Badanie oraz terapia kości gnykowej.
 • Zmiany położenia kości gnykowej.
 • Techniki mobilizacyjne dla kości gnykowej.

 

Dzień III – 9:00 – 18:00

 

 • Zrozumienie 5 kroków w radzeniu sobie z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi.
 • Pochodzenie zaburzeń skroniowo-żuchwowych:
 • Dokonywanie papierowej diagnozy leczenia TMJ.Leczenie zaburzeń skroniowo-żuchwowych (TMD):
  W jaki sposób znajomość mapy bólu Rocabado pomaga nam z punktu widzenia leczenia i prognozowania?
  Szynoterapia – wykonanie różnych szyn w zależności od diagnozy (różne rodzaje bólu Rocabado – różne szyny do ich leczenia).
 • Terapia dysku sublimowanego, rotacja C1 / C2 z szynami:
  Ekwilibracja szyny i poszczególne etapy stabilizowania TMJ, rejestracja zgryzu za pomocą szyny.
 • Night guard – jaka grubość, powierzchnia i konstrukcja?
 • Alternatywne metody leczenia TMD farmakologią i chirurgią – Evidence Based Dentistry.

 • Struktura i funkcja krążka stawowego.
 • Trójwymiarowość struktur stawu skroniowo-żuchwowego.
 • Analiza położenia oraz ruchów krążka w płaszczyźnie strzałkowej, a także czołowej.
 • Więzadła krążka stawowego.
 • Dysfunkcje krążka stawowego.
 • Szczegółowe spojrzenie na wewnątrzstawowe zależności topograficzne.
 • Przemieszczenia oraz zmiany struktury krążka stawowego.
 • Testy diagnostyczne dysfunkcji krążka stawowego.
 • Podstawy dodatkowych technik fizjoterapeutycznych znajdujących zastosowanie w gabinecie stomatologicznym.

 • Funkcjonalna analiza układu ruchowego narządu żucia.
 • Diagnostyka dysfunkcji krążka stawowego, różnicowanie trzasków.
 • Badanie powierzchni stawowej, więzadeł oraz torebki stawowej ssż.
 • Diagnoza czynnościowa- wyciąganie diagnostycznych wniosków z całości badania narządu żucia.
 • Terapia krążka stawowego.
 • Repozycja krążka zablokowanego.
 • Remodeling krążka stawowego.
 • Kinesiotaping. Zastosowanie plastrowania u pacjenta stomatologicznego.