Mgr Julia Rutkowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytety Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Specjalizuje się w kompleksowej fizjoterapii obszaru czaszkowo-twarzowego. Jej głównym zainteresowaniem jest fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych oraz całego układu ruchowego narządu żucia. Prowadzi również rehabilitację po zabiegach implantologicznych oraz z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, a także stomatologicznej. Ściśle współpracuje z lekarzami stomatologami w procesie leczenia protetycznego oraz ortodontycznego pacjentów. Uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń oraz konferencji z zakresu rehabilitacji stomatologicznej, a także terapii manualnej obszaru szyjno-czaszkowo-twarzowego. Brała również udział w kursach oraz konferencjach dla stomatologów dotyczących tematu okluzji. Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, nie tylko w procesie leczenia pacjentów, ale także w szkoleniu stomatologów i fizjoterapeutów.

 

Dzień I – 9:00 – 18:00

 

 • „Moda” na okluzje i fizjoterapię – jak zmieniała się na przestrzeni dekad.
 • Wpływ okluzji na SSŻ – Evidence Based.
 • Relacja Centralna – wykładnik sukcesu, którego definicja zmieniała się juz 26 razy.
 • Czym jest, i w jakich sytuacjach jest dla nas ważna.
 • Stabilność stawu skroniowo żuchwowego (SSŻ)- kiedy możliwa do osiągnięcia.
 • Każdy martwi się o pozycję kłykcia – a co z pozycją dołu stawowego ?
 • Budowa i znaczenie poszczególnych struktur SSŻ dla diagnostyki i leczenia.
 • SSSŻ – pojęcie stawu skroniowo żuchwowego synowialnego
 • Pionowy wymiar kłykciowy (CVD) i jego znaczenie dla uzyskania prawidłowej płaszczyzny zgryzu.
 • Ograniczenie ruchomości żuchwy- jakie są normy i dlaczego nie wolno „trenować” otwierania w wymiarze pionowym.
 • Zasada 4:1 w terapii SSŻ.
 • Mapa bólu Rocabado – wiedza, która pozwala na dokładną diagnostykę SSŻ, pozwala na diagnozowanie przedwczesnych kontaktów zgryzowych, i uchronienie się przed powikłaniami przy tworzeniu nowego zgryzu.
 • Wpływ kręgów szyjnych i ich rotacji na zaburzenia okluzji i SSŻ
 • Diagnostyka rotacji C1 i C2.
 • Mięśnie narządu żucia – od żwaczy, przez skrzydłowe, do zwieracza gardła i prostego głowy tylnego większego. Jak osiągnąć równowagę tego złożonego systemu.
 • Terapia zablokowanego krążka i sposoby zaopatrzenia pacjenta bezpośrednio po zabiegu.
 • Ekwilibracja na szynie celem stabilizacji SSŻ.
 • Adaptacja – czym jest, jakie są jej skutki, jak rozpoznać czy pacjent jest już zaadoptowany i jak go leczyć w przypadkach estetyczno-funkcjonalnych przebudów zgryzu.
 • Wzorce żucia i engramy – czy możemy je zmienić i jakie jest ich znaczenie dla prognozy leczenia.

 • Badania stawu wg Rocabado
 • Diagnostyka rotacji kręgów szyjnych
 • Badanie palpacyjne oraz podstawy terapii, mięśni narządu żuci
 • Przejażdżka “odwróconym rowerem” (odzwierciedlenie działania engramów)

 • Lordoza szyjna -Prawidłowe krzywizny kręgosłupa podstawą dla stabilnej okluzji
 • Szczegółowe badanie oraz terapia górnego odcinka szyjnego kręgosłupa
   Atlas i Axis – Przywracanie tzw. czaszkowo-kręgowej relacji centralnej
   Posteriorotacja i anteriorotacja czaszki – Odzyskiwanie fizjologicznych przestrzeni oraz równowagi mięśniowej kręgosłupa szyjnego

 

Dzień II – 9:00 – 19:00

 

 • Czym jest deprogramacja i jakie są kryteria uzyskania pełnej deprogramacji.
 • Łuk twarzowy. Po co go stosujemy – jakie są jego wady, zalety i ograniczenia w oparciu o EBD.
 • DFA jako realna alternatywa dla tradycyjnego łuku twarzowego.
 • Sposoby przenoszenia położenia szczęki w świecie cyfrowym – czy jest to możliwe już dziś?
 • 1. Pacjent asymptomatyczny
  2. Pacjent z silnym napięciem mięśni
  3. Pacjent z bólem mięśniowym
  4. Pacjent z bólem stawowym.

   Kiedy potrzebujemy CR a kiedy wystarczy nam MIP
   Na którym etapie i w jaki sposób rejestrujemy zgryz w poszczególnych grupach (od rękoczynu Dawsona, przez łuk gotycki, leag gauge, lucia jig, i deprogramator Koisa po rejestrację na szynie – wskazania i przeciwskazania dla poszczególnych metod)
   Na którym etapie stawiamy diagnozę u poszczególnych pacjentów
   Która grupa wymaga fizjoterapii i jak długo może trwać takie leczenie.
   Analiza przypadków klinicznych
 • Deprogramator Koisa, Leaf gauge, Lucia Jig.
   Kiedy powinno się go użyć a kiedy nie wolno.
   Wykonywanie deprogramatora w laboratorium.
   opasowanie deprogramatora w ustach pacjenta – co jest istotne, jakie są najczęściej popełniane błędy.
   Rejestracja zgryzu.
 • Demonstracja montażu modeli w artykulatorze z wykorzystaniem rejestratów CR i DFA (video)
 • Materiały do rejestracji zgryzu – jakich nie wolno używać, a które ułatwią życie nam i naszym technikom

 • Struktura i funkcja krążka stawowego
   Trójwymiarowość struktur stawu skroniowo-żuchwowego
   Analiza położenia oraz ruchów krążka w płaszczyźnie strzałkowej, a także czołowej
   Więzadła krążka stawowego
 • Dysfunkcje krążka stawowego
   Szczegółowe spojrzenie na wewnątrzstawowe zależności topograficzne
   Przemieszczenia oraz zmiany struktury krążka stawowego
   Testy diagnostyczne dysfunkcji krążka stawowego

 • Funkcjonalna analiza układu ruchowego narządu żucia
   Diagnostyka dysfunkcji krążka stawowego
   Badanie powierzchni stawowej, więzadeł oraz torebki stawowej ssż
   Diagnoza czynnościowa- wyciąganie diagnostycznych wniosków z całości badania narządu żucia
 • Terapia krążka stawowego
   Repozycja krążka zablokowanego
   Remodeling krążka stawowego
 • ANALIZA ZDJECIA CEFALOMETRYCZNEGO POD KĄTEM ZWIĄZKU KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO Z ZABURZENIAMI OKLUZJI

 

Dzień III – 9:00 – 18:00

 

 • Interakcje w ciele człowieka – Holistyczne podejście do leczenia problemów okluzyjnych.
 • Kość gnykowa – Brakujący element czaszkowo-szyjno-żuchwowej układanki.
 • Podstawy dodatkowych technik fizjoterapeutycznych znajdujących zastosowanie w gabinecie stomatologicznym

 • Analiza posturalna.
   Poglądowe badanie poszczególnych płaszczyzn ciała
   Testy głównych stawów obwodowych
 • Badanie oraz terapia kości gnykowej
   Zmiany położenia kości gnykowej
   Techniki mobilizacyjne dla kości gnykowej
 • Kinesiotaping. Zastosowanie plastrowania u pacjenta stomatologicznego