Najbliższe szkolenie: 03-05.01.2020

Dzień I – 9:00 – 17:30

9:00 – 10:15

 • Fakty i mity o prowadzeniu siecznym, kłowym, grupowym i zbalansowanej okluzji Moda na okluzje i fizjoterapię – jak zmieniała się na przestrzeni dekad.
 • Wpływ okluzji i fizjoterapii na SSŻ – Evidence Based.
 • Relacja Centralna – wykładnik sukcesu, którego definicja zmieniała się już 26 razy. Czym jest i w jakich sytuacjach jest dla nas ważna.
 • Stabilność stawu skroniowo żuchwowego (SSŻ)- kiedy możliwa do osiągnięcia. Budowa i znaczenie poszczególnych struktur SSŻ dla diagnostyki i leczenia. SSSŻ – pojęcie stawu skroniowo żuchwowego synowialnego

10:15 – 10:30

 • Przerwa kawowa

10:30 – 11:30

 • Mapa bólu Rocabado – wiedza, która pozwala na dokładną diagnostykę SSŻ, pozwala na diagnozowanie przedwczesnych kontaktów zgryzowych, i uchronienie się przed powikłaniami przy tworzeniu nowego zgryzu.
 • Ograniczenie ruchomości żuchwy- jakie są normy i dlaczego nie wolno „trenować” otwierania w wymiarze pionowym.
 • Analiza toru otwierania żuchwy. Zasada 4:1 w terapii SSŻ. Zawężony tor przywodzenia (CCP)

11:30 – 11:45

 • Przerwa kawowa

11:45 – 13:00

 • Warsztat – Badanie mapy bólu Rocabado

13:00 – 14:00

 • Obiad

14:00 – 15:30

 • Pionowy wymiar kłykciowy (CVD) i jego znaczenie dla uzyskania prawidłowej płaszczyzny zgryzu.
 • Wpływ kręgów szyjnych i ich rotacji na zaburzenia okluzji i SSŻ
 • Diagnostyka rotacji C1 i C2.
 • Mięśnie narządu żucia – od żwaczy, przez skrzydłowe, do zwieracza gardła i prostego głowy tylnego większego. Jak osiągnąć równowagę tego złożonego systemu.
 • Wpływ języka, postawy ciała oraz bezdechu sennego na zaburzenia stawowe i zgryzowe

15:30-15:45

 • Przerwa kawowa

15:45-17:00

 • Warsztat
  • Analiza i badanie zgodnie z „Fizjokartą”.
  • Badanie mięśni, stawów, rotacji kręgów, postawy ciała, skłonności do bezdechu.

17:00 – 17:30

 • Adaptacja – czym jest, jakie są jej skutki, jak rozpoznać czy pacjent jest już zaadoptowany i jak go leczyć w przypadkach estetyczno-funkcjonalnych przebudów zgryzu.
 • Warsztat niespodzianka.

 

Dzień II – 9:00 – 18:00

9:00 – 9:30

 • Szczegółowe badanie oraz terapia górnego odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Testy bezpieczeństwa dla odcinka szyjnego kręgosłupa

9:30 – 11:00

 • Praktyka
  • Atlas i Axis – Przywracanie tzw. czaszkowo-kręgowej relacji centralnej
  • Techniki odrotowania kręgów C1 oraz C2
  • Terapia górnego odcinka szyjnego

11:00 – 11:15

 • Przerwa kawowa

11:15 – 12:15

 • Przedziały powięziowe szyi
 • Badanie mięśni narządu żucia oraz szyi
 • Trójpłaszczyznowa równowaga mięśniowa w obrębie mięśni narządu żucia oraz odcinka szyjnego kręgosłupa

12:15 – 14:00

 • Praktyka
  • Techniki terapeutyczne dla mięśni narządu żucia oraz szyi
  • Terapia powięziowa twarzoczaszki oraz szyi
  • Techniki osteopatyczne dla połączenia głowowo-szyjnego oraz odcinka szyjnego kręgosłupa

14:00 – 15:00

 • Obiad

15:00 – 15:30

 • Interakcje w ciele człowieka – Holistyczne podejście do leczenia problemów okluzyjnych.
 • Testy diagnostyczne różnicujące wpływ postawy ciała na występowanie TMD
 • Dokumentacja fotograficzna pacjenta

15:30 – 16:30

 • Praktyka
  • Analiza posturalna
  • Poglądowe badanie poszczególnych płaszczyzn ciała
  • Testy dla stawów obwodowych
  • Analiza dokumentacji fotograficznej

16:30 – 16:45

 • Przerwa kawowa

16:45 – 18:00

 • Czym jest deprogramacja i jakie są kryteria uzyskania pełnej deprogramacji.
 • Łuk twarzowy. Po co go stosujemy? DFA jako realna alternatywa dla tradycyjnego łuku twarzowego.
 • Pacjent asymptomatyczny/ Pacjent z silnym napięciem mięśni/ Pacjent z bólem mięśniowym/ Pacjent z bólem stawowym
 • Na którym etapie stawiamy diagnozę u poszczególnych pacjentów? Która grupa wymaga fizjoterapii i jak długo może trwać takie leczenie?
 • Protokoły współpracy fizjoterapeuta-stomatolog podczas procesu deprogramacji pacjenta

Dzień III – 8:00 – 17:00

8:00 – 9:00

 • Dla chętnych warsztat powtórkowy z badania (Fizjokarta)
  Razem z fizjoterapeutami

9:00 – 10:30

 • Podnoszenie pionowego wymiaru zwarcia u pacjentów ze znacznym starciem (PWZ)
 • Rola kręgów szyjnych i mięśni karku dla podnoszenia PWZ
 • Analiza kąta czaszkowo kręgowego, przestrzeni funkcjonalnych między kręgowych oraz trójkąta gnyki na zdjęciu cefalometrycznym.
 • Posteriorotacja i anteriorotacja czaszki – dlaczego przejmujemy się pozycją kłykcia zapominając o pozycji dołu stawowego ?
 • Check lista po spełnieniu której, możesz bezpiecznie podnieść PWZ nawet o kilkanaście milimetrów.

10:30 – 10:45

 • Przerwa kawowa

10:45 – 12:00

 • Kość gnykowa – Brakujący element czaszkowo-szyjno-żuchwowej układanki.
 • Posteriorotacja i anteriorotacja czaszki – Odzyskiwanie fizjologicznych przestrzeni oraz równowagi mięśniowej kręgosłupa szyjnego
 • Lordoza szyjna -Prawidłowe krzywizny kręgosłupa podstawą dla stabilnej okluzji

12:00 – 13:00

 • Obiad

13:00 – 14.30

 • Praktyka
  • Badanie oraz terapia kości gnykowej, a także grupy mięśni nadgnykowych i podgnykowych
  • Zmiany położenia kości gnykowej
  • Techniki mobilizacyjne dla kości gnykowej
  • Posteriorotacja i anteriorotacja czaszki – Odzyskiwanie fizjologicznych przestrzeni oraz równowagi mięśniowej kręgosłupa szyjnego
  • Odzyskiwanie fizjologicznej lordozy szyjnej
  • Techniki dla mięśni zwieraczy gardła
  • Pacjent członkiem zespołu prowadzącego jego terapię. Autoterapia jako podtrzymanie efektów terapii.

14:30 – 15:30

 • Bóle głowy pochodzenia stawowego
 • Mięśniowe przyczyny powstawania parafunkcji zwarciowych

15:30 – 15:45

 • Przerwa kawowa

14:30 – 15:30

 • Podstawy dodatkowych technik fizjoterapeutycznych znajdujących zastosowanie w gabinecie stomatologicznym
 • Kinesiotaping. Zastosowanie plastrowania u pacjenta stomatologicznego
 • Fizykoterapia jako wsparcie u pacjentów bólowych
 • Stymulacja wieloigłowa. Pinoterapia. Crosstape
 • Protokoły współpracy fizjoterapeuta-stomatolog.