Koszt: 3000 zł* / 3 dni

*W przypadku zapisania się na obydwa kursy EASY i PRO, łączny koszt udziału wynosi 5000 zł!

Najbliższe szkolenie:
08-10.05.2020 – zapisy otwarte

Terminy kolejnych szkoleń:
14-16.08.2020 – zapisy otwarte

Dzień I – 9:00-18:45

Podręcznik „EXAMINE”

9:00 – 11:00

 • Fakty i mity o prowadzeniu siecznym, kłowym, grupowym i zbalansowanej okluzji
 • Moda na okluzję i fizjoterapię – jak zmieniała się na przestrzeni dekad.
 • Wpływ okluzji i fizjoterapii na SSŻ – Evidence Based.
 • Relacja Centralna – wykładnik sukcesu, którego definicja zmieniała się już 26 razy. Czym jest, i w jakich sytuacjach jest dla nas ważna.
 • Stabilność stawu skroniowo żuchwowego (SSŻ)- kiedy możliwa do osiągnięcia.
 • Budowa i znaczenie poszczególnych struktur SSŻ dla diagnostyki i leczenia.
 • SSSŻ – pojęcie stawu skroniowo żuchwowego synowialnego

11:00 – 11:15

 • Przerwa kawowa

11:15 – 12:15

 • Mapa bólu Rocabado – wiedza, która pozwala na dokładną diagnostykę SSŻ, pozwala na diagnozowanie przedwczesnych kontaktów zgryzowych, i uchronienie się przed powikłaniami przy tworzeniu nowego zgryzu.
 • Ograniczenie ruchomości żuchwy- jakie są normy i dlaczego nie wolno „trenować” otwierania w wymiarze pionowym.
 • Analiza toru otwierania żuchwy. Zasada 4:1 w terapii SSŻ. Zawężony tor przywodzenia (CCP)

12:15 – 12:30

 • Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

 • Demonstracja
 • Badanie mapy bólu Rocabado i ruchomości żuchwy
 • Warsztat 

14:00 – 15:00

 • Obiad

15:00 – 16:30

 • Pionowy wymiar kłykciowy (CVD) i jego znaczenie dla uzyskania prawidłowej płaszczyzny zgryzu.
 • Wpływ kręgów szyjnych i ich rotacji na zaburzenia okluzji i SSŻ
 • Diagnostyka rotacji C1 i C2.
 • Mięśnie narządu żucia – od żwaczy, przez skrzydłowe, do zwieracza gardła i prostego głowy tylnego większego. Jak osiągnąć równowagę tego złożonego systemu.
 • Wpływ języka, postawy ciała oraz bezdechu sennego na zaburzenia stawowe i zgryzowe

16:30 – 16:45

 • Przerwa kawowa

16:45 – 18:00

 • Warsztat – Analiza i badanie zgodnie z FIZJOKARTĄ

  Badanie mięśni, stawów, rotacji kręgów, postawy ciała, skłonności do bezdechu.

18:00 – 18:45

 • Adaptacja – czym jest, jakie są jej skutki, jak rozpoznać czy pacjent jest już zaadoptowany i jak go leczyć w przypadkach estetyczno-funkcjonalnych przebudów zgryzu.
 • Warsztat niespodzianka.

 

Dzień II – 8:00 – 18:45

8:00 – 09:00

 • Warsztat powtórkowy z badaniami – FIZJOKARTA (razem z dentystami)

9:00 – 9:30

 • Szczegółowe badanie oraz terapia górnego odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Testy bezpieczeństwa dla odcinka szyjnego kręgosłupa

9:30 – 11:00

 • Praktyka
  • Atlas i Axis – Przywracanie tzw. czaszkowo-kręgowej relacji centralnej
  • Techniki odrotowania kręgów C1 oraz C2
  • Terapia górnego odcinka szyjnego

11:00 – 11:15

 • Przerwa kawowa

11:15 – 12:15

 • Przedziały powięziowe szyi
 • Badanie mięśni narządu żucia oraz szyi
 • Trójpłaszczyznowa równowaga mięśniowa w obrębie mięśni narządu żucia oraz odcinka szyjnego kręgosłupa

12:15 – 14:00

 • Praktyka
  • Techniki terapeutyczne dla mięśni narządu żucia oraz szyi
  • Terapia powięziowa twarzoczaszki oraz szyi
  • Techniki osteopatyczne dla połączenia głowowo-szyjnego oraz odcinka szyjnego kręgosłupa

14:00 – 15:00

 • Obiad

15:00 – 15:30

 • Interakcje w ciele człowieka – Holistyczne podejście do leczenia problemów okluzyjnych.
 • Testy diagnostyczne różnicujące wpływ postawy ciała na występowanie TMD
 • Dokumentacja fotograficzna pacjenta

15:30 – 17:00

 • Praktyka
  • Analiza posturalna
  • Poglądowe badanie poszczególnych płaszczyzn ciała
  • Testy dla stawów obwodowych
  • Analiza dokumentacji fotograficznej
 • Czym jest deprogramacja i jakie są kryteria uzyskania pełnej deprogramacji.
 • Łuk twarzowy. Po co go stosujemy? DFA jako realna alternatywa dla tradycyjnego łuku twarzowego.
 • Pacjent asymptomatyczny/ Pacjent z silnym napięciem mięśni/ Pacjent z bólem mięśniowym/ Pacjent z bólem stawowym
 • Na którym etapie stawiamy diagnozę u poszczególnych pacjentów? Która grupa wymaga fizjoterapii i jak długo może trwać takie leczenie?
 • Protokoły współpracy fizjoterapeuta-stomatolog podczas procesu deprogramacji pacjenta

17:00 – 17:15

 • Przerwa kawowa

17:15 – 18:45

Łącznie z dentystami

Rola fizjoterapii w procesie leczenia pacjenta

 • Powiązania mięśniowo-powięziowe układu stomatognatycznego z narządem ruchu
 • TMJ oraz płaszczyzna zgryzu, jako ostatnie płaszczyzny w ciele człowieka.
 • Wstępujące oraz zstępujące zależności między płaszczyzną zgryzu, z postawą ciała.
 • Równowaga mięśniowa zespołu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego.
 • Funkcjonalne przyczyny wytwarzania parafunkcji.

Współpraca dentysta – fizjoterapeuta

 • Kiedy fizjoterapia przyspieszy proces leczenia pacjenta, a kiedy jest niezbędna do osiągnięcia trwałych rezultatów?
 • W jakich dziedzinach fizjoterapeuta może wspomóc dentystę?
 • Protokoły współpracy dentysta-fizjoterapeuta.
 • Wspólny język zespołu medycznego.
 • Czego może oczekiwać dentysta od fizjoterapeuty?

 

Dzień III – 8:00 – 17:00

8:00 – 09:00

 • Warsztat powtórkowy z badaniami – FIZJOKARTA (razem z dentystami)

9:00 – 10:30

 • Podnoszenie pionowego wymiaru zwarcia u pacjentów ze znacznym starciem (PWZ)
 • Rola kręgów szyjnych i mięśni karku dla podnoszenia PWZ
 • Analiza kąta czaszkowo kręgowego, przestrzeni funkcjonalnych między kręgowych oraz trójkąta gnyki na zdjęciu cefalometrycznym.
 • Posteriorotacja i anteriorotacja czaszki – dlaczego przejmujemy się pozycją kłykcia zapominając o pozycji dołu stawowego ?
 • Check lista po spełnieniu której, możesz bezpiecznie podnieść PWZ nawet o kilkanaście milimetrów.

10:30 – 10:45

 • Przerwa kawowa

10:45 – 12:00

 • Kość gnykowa – Brakujący element czaszkowo-szyjno-żuchwowej układanki.
 • Posteriorotacja i anteriorotacja czaszki – Odzyskiwanie fizjologicznych przestrzeni oraz równowagi mięśniowej kręgosłupa szyjnego
 • Lordoza szyjna -Prawidłowe krzywizny kręgosłupa podstawą dla stabilnej okluzji

11:45 – 12:30

 • Obiad

12:30 – 14.30

 • Praktyka
  • Badanie oraz terapia kości gnykowej, a także grupy mięśni nadgnykowych i podgnykowych
  • Zmiany położenia kości gnykowej
  • Techniki mobilizacyjne dla kości gnykowej
  • Posteriorotacja i anteriorotacja czaszki – Odzyskiwanie fizjologicznych przestrzeni oraz równowagi mięśniowej kręgosłupa szyjnego
  • Odzyskiwanie fizjologicznej lordozy szyjnej
  • Techniki dla mięśni zwieraczy gardła
  • Pacjent członkiem zespołu prowadzącego jego terapię. Autoterapia jako podtrzymanie efektów terapii.

14:30 – 15:30

 • Bóle głowy pochodzenia stawowego
 • Mięśniowe przyczyny powstawania parafunkcji zwarciowych

15:30 – 15:45

 • Przerwa kawowa

15:45 – 17:00

 • Podstawy dodatkowych technik fizjoterapeutycznych znajdujących zastosowanie w gabinecie stomatologicznym
 • Kinesiotaping. Zastosowanie plastrowania u pacjenta stomatologicznego
 • Fizykoterapia jako wsparcie u pacjentów bólowych
 • Stymulacja wieloigłowa. Pinoterapia. Crosstape
 • Protokoły współpracy fizjoterapeuta-stomatolog.

Każdy z uczestników otrzyma podręczniki Fizjo oraz Examine autorstwa Julii Rutkowskiej i Łukasza Lassmanna.

Podczas szkolenia zapewniamy trzy lunche (od piątku do niedzieli) i dwie kolacje (w piątek i sobotę). Zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.