Najbliższe szkolenie: 03-05.01.2020

Dzień I – 9:00 – 17:30

9:00 – 10:15

 • Fakty i mity o prowadzeniu siecznym, kłowym, grupowym i zbalansowanej okluzji
 • Moda na okluzję i fizjoterapię – jak zmieniała się na przestrzeni dekad.
 • Wpływ okluzji i fizjoterapii na SSŻ – Evidence Based.
 • Relacja Centralna – wykładnik sukcesu, którego definicja zmieniała się już 26 razy. Czym jest, i w jakich sytuacjach jest dla nas ważna.
 • Stabilność stawu skroniowo żuchwowego (SSŻ)- kiedy możliwa do osiągnięcia.
 • Budowa i znaczenie poszczególnych struktur SSŻ dla diagnostyki i leczenia.
 • SSSŻ – pojęcie stawu skroniowo żuchwowego synowialnego

10:15 – 10:30

 • Przerwa kawowa

10:30 – 11:30

 • Mapa bólu Rocabado – wiedza, która pozwala na dokładną diagnostykę SSŻ, pozwala na diagnozowanie przedwczesnych kontaktów zgryzowych, i uchronienie się przed powikłaniami przy tworzeniu nowego zgryzu.
 • Ograniczenie ruchomości żuchwy- jakie są normy i dlaczego nie wolno „trenować” otwierania w wymiarze pionowym.
 • Analiza toru otwierania żuchwy. Zasada 4:1 w terapii SSŻ. Zawężony tor przywodzenia (CCP)

11:30 – 11:45

 • Przerwa kawowa

11:45 – 13:00

 • Warsztat – Badanie mapy bólu Rocabado

13:00 – 14:00

 • Obiad

14:00 – 15:30

 • Pionowy wymiar kłykciowy (CVD) i jego znaczenie dla uzyskania prawidłowej płaszczyzny zgryzu.
 • Wpływ kręgów szyjnych i ich rotacji na zaburzenia okluzji i SSŻ
 • Diagnostyka rotacji C1 i C2.
 • Mięśnie narządu żucia – od żwaczy, przez skrzydłowe, do zwieracza gardła i prostego głowy tylnego większego. Jak osiągnąć równowagę tego złożonego systemu.
 • Wpływ języka, postawy ciała oraz bezdechu sennego na zaburzenia stawowe i zgryzowe

15:30 – 15:45

 • Przerwa kawowa

15:45 – 17:00

 • Warsztat –Analiza i badanie zgodnie z „Fizjokartą”.

  Badanie mięśni, stawów, rotacji kręgów, postawy ciała, skłonności do bezdechu.

17:00 – 17:30

 • Adaptacja – czym jest, jakie są jej skutki, jak rozpoznać czy pacjent jest już zaadoptowany i jak go leczyć w przypadkach estetyczno-funkcjonalnych przebudów zgryzu.
 • Warsztat niespodzianka.

 

Dzień II – 9:00 – 17:00

9:00 – 10:45

 • Szczegółowa analiza zmodyfikowanej części okluzyjnej kwestionariusza Johna Koisa.
 • Diagnostyka: Akceptowalna funkcja, Frykcyjny model żucia, Łagodne zaburzenia stawu skroniowo żuchwowego, mowy i oddychania, Zawężona koperta żucia, Dysfunkacja okluzyjna, Parafunkcje, Zaburzenia Neurologiczne, Zaawansowane zaburzenia stawu skroniowo żuchwowego, mowy i oddychania
 • Różnicowanie pacjentów z zaburzeniami okluzyjnymi od tych z problemem erozyjnym ze szczególnym uwzględnieniem bulimii, i środków do higieny jamy ustnej.
 • Fakty i mity dotyczące wpływu zaburzeń zgryzowych na przyzębie i powstawanie recesji w oparciu o EBD

10:45 – 11:00

 • Przerwa kawowa

11:00 – 12:30

 • Łuki twarzowe i ich rola dla prawidłowej okluzji oraz współczesne alternatywy.
 • Czym jest deprogramacja zgryzu jakie są wskazania i różnice w działaniu poszczególnych deprogramatorów.
 • Leaf gauge

12:30 – 12:45

 • Przerwa kawowa

12:45 – 14:00

 • Lucia Jig
 • Deprogramator Koisa + Lassmann Incisal Pin (LIP Technique)
 • Rękoczyn Dawsona i Rotha
 • Algorytm decyzyjny w przypadku pacjentów bezobjawowych, dysfunkcyjnych i bólowych w przypadku przebudowy zwarcia:
  • Kiedy potrzebna deprogramacja szybka ?
  • Kiedy potrzebna deprogramacja pełna ?
  • Kiedy potrzeba fizjoterapii i szynoterapii ?

14:00 – 15:00

 • Obiad

15:00 – 17:00

 •  Podnoszenie pionowego wymiaru zwarcia u pacjentów ze znacznym starciem (PWZ)
 • Technika – Minimal Invasive Protshetic Procedure MIPP Mauro Fradeaniego
 • Ustalanie wysokości deprogramatora na podstawie ML Smile Design
 • Relacja 1-1,3-2-3 przy podnoszeniu PWZ
 • Kompensacja zębowo wyrostkowa
 • Rola kręgów szyjnych i mięśni karku dla podnoszenia PWZ
 • Analiza kąta czaszkowo kręgowego, przestrzeni funkcjonalnych między kręgowych oraz trójkąta gnyki na zdjęciu cefalometrycznym.
 • Posteriorotacja i anteriorotacja czaszki – dlaczego przejmujemy się pozycją kłykcia zapominając o pozycji dołu stawowego ?
 • Check lista po spełnieniu której, możesz bezpiecznie podnieść PWZ nawet o kilkanaście milimetrów.
 • Szyny ochronne po wykonaniu pracy protetycznej.
 • Na co należy zwrócić uwagę projektując szynę ochronna dla bruksisty.

Dzień III – 8:00 – 17:00

8:00 – 9:00

 • Dla chętnych warsztat powtórkowy z badania (Fizjokarta)
  Razem z fizjoterapeutami

9:00 – 10:15

 • Czym jest ekwilibracja ? Kiedy ją stosujemy a kiedy nie wolno jej wykonywać? P1, P2, P3
 • Rola kęsków protruzyjnych dla ustalania indywidualnego kąta prowadzenia stawowego – obalamy mity.
 • Hinge axis – czy kondylografia daje nam obiektywne dane dla budowania prawidłowego zgryzu w artykulatorze ?
 • Rola w pełni nastawialnych artykulatorów – czy warto inwestować czas i pieniądze ?
 • Elektroniczne analizatory zgryzu – T-scan i OccluSense
 • Ekwilibracja w statyce i żuciu krok po kroku.
 • Różnice w podejściu do ekwilibracji Kois/Spear.

10:15 – 10:30

 • Przerwa kawowa

10:30 – 12:00

 • Warsztat – Własnoręczne wykonywanie deprogramatorów przy użyciu materiału Primosplint.
 • Ekwilibracja na modelach w artykulatorze z użyciem deprogramatora.

12:00 – 13:00

 • Obiad

13:00 – 13:15

 • Dojazd do kliniki Dental Sense ul. Myśliwska 33

13:15 – 17.00

 • Warsztat z pacjentami w 5-stanowiskowej klinice
 • Oddanie i dopasowanie Deprogramatora Koisa
 • Rejestracja zgryzu za pomocą:
  • Leaf gauge
  • Lucia Jig
  • Deprogramator Koisa + LIP Technique
  • Rękoczyn Dawsona
 • Rejestracja łukiem twarzowym DFA
 • Sprawdzanie kontaktów zgryzowych za pomocą OccluSense

Dodatkowe informacje:

Szkolenie prowadzone jest przez zespół dentysta – fizjoterapeuta.

Cześć praktyczna przeprowadzana jest na kozetkach fizjoterapeutycznych oraz w klinice Dental Sense (5 foteli dentystycznych).

Każdy uczestnik otrzymuje podręczniki Master Level oraz zestaw wierteł do dopasowania deprogramatora i ekwilibracji.