7000 zł / 3 dni

Najbliższe szkolenie:
16-18.10.2020 – pt. – niedz.

Dzień I – 10:45 – 18:00

Współpraca ortodonta protetyk w aspekcie zaburzeń SSŻ
Podręcznik „Orto”

10:45-12:15 

Stabilizacja relacji centralnej w trakcie leczenia ortodontycznego
Dr n. Med Joanna Mrowiec

 • Jak ustabilizować RC podczas leczenia ortodontycznego
 • Podniesienie zgryzu w RC – zasady wykonania
 • Leczenie na bazie szyny okluzyjnej.
 • Leczenie wsparte na tymczasowej odbudowie protetycznej – jak, kiedy, kto pierwszy
 • Leczenie aparatem Invisalign w RC – metoda własna

12:15-12:30

Przerwa kawowa 

12:30 – 14:00 

Zrób to sam – co protetycy moga bezpiecznie sami zrobić w gabinetach – różne opcje, krok po kroku.
Dr n. Med Joanna Mrowiec

 • Odtwarzanie miejsca dla implantów
 • Intruzja w łuku przeciwstawnym – mikrośruby
 • Leczenie pacjentów z recesjami.
 • Zmniejszenie nagryzu poziomego ze wsparciem IPR
 • Zamykanie szpar
 • Estetyka przed licówkami
 • Kiedy nie podejmować się leczenia ortodontycznego

14:00-15:00

Obiad 

15:00 -16:30

Leczenie nakładkowe.
Dr n. Med Joanna Mrowiec

 • Rejestracja RC do leczenia aparatem Invisalign
 • Rola planu leczenia -Clin Check
 • Prototkoły orto-prostho-perio  – przykłady pacjentów – Postepowanie krok po kroku
 • Kontrola RC w trakcie leczenia. Najczęstsze błędy.
  Dr n. Med Joanna Mrowiec 

16:30 – 16:45

Przerwa kawowa 

16:45.- 18:00

 • Kortykotomia w leczeniu ortodontycznym

 

Dzień II – 9:00 – 18:00

Wspólnie z fizjoterapeutami Podręcznik „Breath”

9:00-10:30

Bezdech senny oraz laryngologiczne aspekty leczenia problemów stomatologicznych
Dr Jarosław Sova

 • Wstęp
 • Definicja, stopnie zaawansowania
 • Epidemiologia
 • Wpływ bezdechów na organizm
 • Jak rozpoznać Bezdech Senny?
 • Wstępna ocena prawdopodobieństwa występowania bezdechu
 • Obiektywne metody badania ilościowego – polisomnografia, poligrafia i inne
 • Metody określenia poziomu zwężenia dróg oddechowych – DISE (Endoskopowa diagnostyka w czasie snu indukowanego farmakologicznie), inne
 • Leczenie OBS
 • Rodzaje leczenia
 • Leczenie nieinwazyjne – protezy powietrzne CPAP, aparaty udrażniające drogi oddechowe
 • Leczenie chirurgiczne: jak zwiększyć skuteczność – indywidualizacja
 • Wybrane przykłady – interaktywna analiza przypadków z uczestnikami

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 11:30 

Szyny do bezdechu sennego z technicznego punktu widzenia
Tech Mariusz Molenda

11:30 – 12:00

 • Warsztat – rejestracja zgryzu pod szynę do bezdechu

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 14:00

Ortotropia – nowy trend czy podstawowa wiedza każdego dentysty ?
lek. dent. Maria Radziwilska

14:00 – 15:00

Lunch

15:00 – 16:30

Prawidłowe oddychanie jako czynnik zachowania homeostazy organizmu 
+ Fizjologia i mechanika oddechu
+ Rola Tlenku Azotu i Dwutlenku Węgla
+ Różnice w sposobach oddychania
+ Cechy i przyczyny oddychania dysfunkcjonalnego + Wpływ toru ustnego na rozwój psychofizyczny 

16:30-16:45

Przerwa kawowa

16:45 – 18:00 

Warsztat
Metody korekty nieprawidłowych wzorców oddechowych Metody korekty nieprawidłowych wzorców oddechowych 
+ 7 ćwiczeń klinicznych wg Buteyko Clinic
+ Kwalifikacja pacjentów do odpowiednich ćwiczeń
+ 4 programy reedukacyjne
+ Pauza kontrolna – pomiar, interpretacja i znaczenie w zwiększeniu wydolności organizmu 

 

Dzień III – 9:00 – 16:45

Wspólnie
Podręcznik „Fizjo”

9:00-10:30

 • Anatomia oraz biomechaniki języka.
 • Prawidłowa funkcja przełykania.
 • Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka.
 • Podstawowe badanie logopedyczne

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 11:30

Warsztat

 • Podstawowe badanie logopedyczne. Ocena pozycji spoczynkowej języka. Ocena typu przełykania. Ocena wędzidełka języka.

11:30 – 12:30

 • Rola logopedy w procesie leczenia stomatologicznego.
 • Możliwości terapeutyczne w zakresie logopedii.
 • Jak wada zgryzu wpływa na zaburzenia mowy.
 • Ćwiczenia pionizacji języka oraz torowanie prawidłowego przełykania.

12:30 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 13:30

 • Badanie fizjoterapeutyczne pacjenta przygotowującego się do ortodoncji.
 • Badanie analizy posturalnej.
 • Wzorce adaptacyjne w ciele – czyli który pacjent wymaga fizjoterapii przed ortodoncją.

13:30-14:00

Warsztat

 • Badanie analizy posturalnej

14:00 – 15:00

Lunch

15:00 – 16:00
(Julia Rutkowska i Maria Radziwilska)
Współpraca fizjoterapeuty i stomatologa w procesie leczenia ortodontycznego.

 • Protokół współpracy
 • Prezentacja przykładowego pacjenta

16:00-16:45

Protokoły współpracy fizjoterapeuty ze stomatologiem

 • deprogramacja
 • protetyka
 • szynoterapia
 • chirurgia stomatologiczna i ortognatyczna