Koszt:
3000zł / 3 dni

Najbliższe szkolenie:
16-18.10.2020 – pt. – niedz.


Dzień I – 9:00-18:00

Podręcznik „Fizjo”

9:00-10:30

 • Fizjoterapia jako przygotowanie do procesu leczenia ortodontycznego
 • Przeszkody z poziomu funkcjonowania ciała, jakie lekarz ortodonta może napotkać na drodze leczenia ortodontycznego
 • Rola fizjoterapii w procesie leczenia ortodontycznego małoletnich pacjentów

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-11:45

 • Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów ortognatycznych
 • Wprowadzenie do tematyki chirurgii szczękowo-twarzowej, okiem fizjoterapeuty.
 • Okres przedoperacyjny- proces funkcjonalnego przygotowania pacjenta do zabiegu ortognatycznego.
 • Okres około i pooperacyjny- wczesna oraz późna rehabilitacja po zabiegach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej

11:45-12:00

Przerwa kawowa

12:00-14:00

PRAKTYKA

 • Techniki pracy mięśniowo-powięziowej przygotowujące do zabiegu ortognatycznego. Dobór technik w zależności od rodzaju wady szkieletowej pacjenta.
 • Autoterapia przed operacją
 • Protokoły pracy z pacjentem pozabiegowym, zarówno we wczesnym etapie (1-2 doba po operacji) jak i w etapie późnym.
 • Techniki dodatkowe w procesie rehabilitacji pozabiegowej. Kinesiotaping, Stymulacja wieloigłowa. Fizykoterapia. Pinoterapia. Drenaż limfatyczny
 • Protokół badania i terapii pacjenta przygotowującego się do leczenia ortodontycznego
 • Przygotowanie do ortodoncji u małoletnich oraz u dorosłych- różnice w postępowaniu

14:00-15:00

Lunch

15:00-15:30

 • Teoria funkcjonalnej analizy układu ruchowego narządu żucia
 • Badanie powierzchni stawowej, więzadeł oraz torebki stawowej ssż
 • Diagnoza czynnościowa- wyciąganie diagnostycznych wniosków z całości badania narządu żucia

15:30-16:45

PRAKTYKA

 • Funkcjonalna analiza układu ruchowego narządu żucia
 • Badanie powierzchni stawowej, więzadeł oraz torebki stawowej ssż

16:45-17:00

Przerwa kawowa

17:00-18:00

PRAKTYKA

 • Kontynuacja praktyki funkcjonalnej analizy narządu żucia

 

Dzień II – 9:00 – 18:00

Wspólnie
Podręcznik „Breath”

9:00-10:30

Bezdech senny oraz laryngologiczne aspekty leczenia problemów stomatologicznych
Dr Jarosław Sova

 • Wstęp
 • Definicja, stopnie zaawansowania
 • Epidemiologia
 • Wpływ bezdechów na organizm
 • Jak rozpoznać Bezdech Senny?
 • Wstępna ocena prawdopodobieństwa występowania bezdechu
 • Obiektywne metody badania ilościowego – polisomnografia, poligrafia i inne
 • Metody określenia poziomu zwężenia dróg oddechowych – DISE (Endoskopowa diagnostyka w czasie snu indukowanego farmakologicznie), inne
 • Leczenie OBS
 • Rodzaje leczenia
 • Leczenie nieinwazyjne – protezy powietrzne CPAP, aparaty udrażniające drogi oddechowe
 • Leczenie chirurgiczne: jak zwiększyć skuteczność – indywidualizacja
 • Wybrane przykłady – interaktywna analiza przypadków z uczestnikami

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 11:30
 • Szyny do bezdechu sennego z technicznego punktu widzenia Tech Mariusz Molenda

11:30 – 12:00

 • Warsztat – rejestracja zgryzu pod szynę do bezdechu

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 14:00

 • Ortotropia – nowy trend czy podstawowa wiedza każdego dentysty ? lek. dent. Maria Radziwilska

14:00 – 15:00

Lunch

15:00 – 16:30

Prawidłowe oddychanie jako czynnik zachowania homeostazy organizmu

 • Fizjologia i mechanika oddechu

 • Rola Tlenku Azotu i Dwutlenku Węgla

 • Różnice w sposobach oddychania

 • Cechy i przyczyny oddychania dysfunkcjonalnego + Wpływ toru ustnego na rozwój psychofizyczny

16:30-16:45

Przerwa kawowa

16:45 – 18:00

Warsztat

Metody korekty nieprawidłowych wzorców oddechowych Metody korekty nieprawidłowych wzorców oddechowych

 • 7 dwiczeo klinicznych wg Buteyko Clinic

 • Kwalifikacja pacjentów do odpowiednich dwiczeo

 • 4 programy reedukacyjne

 • Pauza kontrolna – pomiar, interpretacja i znaczenie w zwiększeniu wydolności organizmu

 

Dzień III – 9:00 – 16:45

Wspólnie
Podręcznik „Fizjo”

9:00-10:30

 • Anatomia oraz biomechaniki języka.
 • Prawidłowa funkcja przełykania.
 • Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka.
 • Podstawowe badanie logopedyczne

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 11:30

Warsztat

 • Podstawowe badanie logopedyczne. Ocena pozycji spoczynkowej języka. Ocena typu przełykania. Ocena wędzidełka języka.

11:30 – 12:30

 • Rola logopedy w procesie leczenia stomatologicznego.
 • Możliwości terapeutyczne w zakresie logopedii.
 • Jak wada zgryzu wpływa na zaburzenia mowy.
 • Ćwiczenia pionizacji języka oraz torowanie prawidłowego przełykania.

12:30 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 13:30

 • Badanie fizjoterapeutyczne pacjenta przygotowującego się do ortodoncji.
 • Badanie analizy posturalnej.
 • Wzorce adaptacyjne w ciele- czyli który Pacjent wymaga fizjoterapii przed ortodoncją.

13:30-14:00

Warsztat

 • Badanie analizy posturalnej

14:00 – 15:00

Lunch

15:00 – 16:00
(Julia Rutkowska i Maria Radziwilska)

Współpraca fizjoterapeuty i stomatologa w procesie leczenia ortodontycznego.

 • Protokół współpracy
 • Prezentacja przykładowego pacjenta

16:00-16:45

Protokoły współpracy fizjoterapeuty ze stomatologiem

 • deprogramacja
 • protetyka
 • szynoterapia
 • chirurgia stomatologiczna i ortognatyczna