Koszt: 2500 zł* – 3 dni

*W przypadku zapisania się na obydwa kursy EASY i PRO, łączny koszt udziału wynosi 5000 zł!

Najbliższe szkolenie:
13-15.03.2020 – zapisy otwarte

Terminy kolejnych szkoleń:
21-23.08.2020 – zapisy otwarte

Możliwość udziału w szkoleniu Plan&Bite PRO Fizjo mają jedynie absolwenci
Plan&Bite EASY Fizjo lub dotychczasowych kursów Plan&Bite dla fizjoterapeutów.

Dzień I – 9:00 – 18:00

9:00 – 10:00

 • Fizjoterapia jako przygotowanie do procesu leczenia ortodontycznego
 • Przeszkody z poziomu funkcjonowania ciała, jakie lekarz ortodonta może napotkać na drodze leczenia ortodontycznego
 • Rola fizjoterapii w procesie leczenia ortodontycznego małoletnich pacjentów

10:00 – 10:30

 • Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów ortognatycznych
 • Wprowadzenie do tematyki chirurgii szczękowo-twarzowej, okiem fizjoterapeuty.
 • Okres przedoperacyjny- proces funkcjonalnego przygotowania pacjenta do zabiegu ortognatycznego.
 • Okres około i pooperacyjny- wczesna oraz późna rehabilitacja po zabiegach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej

10:30 – 10:45

 • Przerwa kawowa

10:45 – 11:45

 • Praktyka
  • Techniki pracy mięśniowo-powięziowej przygotowujące do zabiegu ortognatycznego. Dobór technik w zależności od rodzaju wady szkieletowej pacjenta.
  • Autoterapia przed operacją
  • Protokoły pracy z pacjentem pozabiegowym, zarówno we wczesnym etapie (1-2 doba po operacji) jak i w etapie późnym.
  • Techniki dodatkowe w procesie rehabilitacji pozabiegowej. Kinesiotaping. Stymulacja wieloigłowa. Fizykoterapia. Pinoterapia. Drenaż limfatyczny

11:45 – 12:00

 • Przerwa kawowa

12:00 – 14:00

 • Struktura i funkcja krążka stawowego
 • Trójwymiarowość struktur stawu skroniowo-żuchwowego
 • Analiza położenia oraz ruchów krążka w płaszczyźnie strzałkowej, a także czołowej
 • Więzadła krążka stawowego
 • Dysfunkcje krążka stawowego

14:00 – 15:00

 • Obiad

15:00 – 15:30

 • Teoria funkcjonalnej analizy układu ruchowego narządu żucia

15:30 – 16:45

 • Praktyka
  • Funkcjonalna analiza układu ruchowego narządu żucia
  • Badanie powierzchni stawowej, więzadeł oraz torebki stawowej ssż
  • Diagnoza czynnościowa- wyciąganie diagnostycznych wniosków z całości badania narządu żucia

16:45 – 17:00

 • Przerwa kawowa

17:00 – 18:00

 • Praktyka
  • Kontynuacja praktyki funkcjonalnej analizy narządu żucia

 

Dzień II – 9:00 – 18:00

Radiologia

Dr Marcin Sobotka

9:00 – 10:30

 • Teoria
  • Anatomia stawu skroniowo-żuchwowego
  • Analiza poszczególnych płaszczyzn w badaniu rezonansu magnetycznego (MRI)
  • Jak znaleźć poszczególne struktury anatomiczne w MRI – co jest normą a co już patologią?
  • Jak nawigować między poszczególnymi składowymi badania, żeby znaleźć jak najwięcej szczegółów, które nas interesują – Czy różnią się od siebie poszczególne techniki badania? Które są lepsze do oceny krążka stawowego, a które do oceny torebki stawowej czy wyrostka kłykciowego?
  • Podstawowe i najczęściej występujące patologie w stawie skroniowo-żuchwowym, ich analiza i powiązanie z objawami jakie zgłasza pacjent – Czy zawsze objawy jakie zgłasza pacjent znajdują odzwierciedlenie w obrazie radiologicznym? Czy brak objawów klinicznych oznacza zawsze brak zmian w obrazie MRI?
  • Wykorzystanie MRI do wykonania pomiarów pomiędzy poszczególnymi strukturami stawu skroniowo-żuchwowego. Czy nasze leczenie jest skuteczne?

10:30 – 10:45

 • Przerwa kawowa

10:45 – 12:15

 • Samodzielna ocena rezonansu magnetycznego na podstawie informacji z części teoretycznej
 • Analiza poszczególnych płaszczyzn w różnych technikach zawartych w badaniu i ich samodzielna interpretacja.

12:15-12:30

 • Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

 • Warsztat – Czytanie i interpretacja obrazu MRI (praca przy komputerach).

Wskazywanie i opisywanie najczęściej występujących patologii krążka stawowego i wyrostka kłykciowego.

14:00 – 15:00

 • Obiad

15:00 – 16:00

 • Obturacyjny Bezdech Senny (OBS) oraz laryngologiczne aspekty leczenia problemów stomatologicznych

Dr Jarosław Sova

 • Wstęp
 • Definicja, stopnie zaawansowania
 • Epidemiologia
 • Wpływ bezdechów na organizm
 • Jak rozpoznać Bezdech Senny?
 • Wstępna ocena prawdopodobieństwa występowania bezdechu
 • Obiektywne metody badania ilościowego – polisomnografia, poligrafia i inne
 • Metody określenia poziomu zwężenia dróg oddechowych – DISE (Endoskopowa diagnostyka w czasie snu indukowanego farmakologicznie), inne
 • Leczenie OBS
 • Rodzaje leczenia
 • Leczenie nieinwazyjne – protezy powietrzne CPAP, aparaty udrażniające drogi oddechowe
 • Leczenie chirurgiczne: jak zwiększyć skuteczność – indywidualizacja
 • Wybrane przykłady – interaktywna analiza przypadków z uczestnikami

16:00 – 16:15

 • Przerwa kawowa

16:15 – 18:00

 • Warsztat
  • Analiza trzasków stawowych
  • Nastawianie kręgów szyjnych
  • Anteriorotacja czaszki i zwiększanie przestrzeni funkcjonalnych

 

Dzień III – 9:00 – 16:30

9:00 – 10:00

 • Warsztat powtórkowy z badania (Fizjokarta)

10:00 – 11:15

 • 5 kroków w terapii zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.
 • Czy wada wzroku czy postawy lub na przykład zamiłowanie do nurkowania może spowodować problem stomatologiczny ? Dokładna analiza przyczyn zaburzeń stawu skroniowo żuchwowego.
 • Diagnozowanie zaburzeń SSŻ i przemieszenia krążka stawowego.
 • Dlaczego tak wiele źle wyglądających SSŻ nie boli i funkcjonuje bez większych zastrzeżeń ?

11:15 – 11:30

 • Przerwa kawowa

11:30 – 13:30

 • Analiza różnych typów szyn:
  • Płytka zwarciowa
  • Szyna hydrostatyczna
  • Szyna dystrakcyjna
  • Szyna miękka
  • Szyna Stabilizacyjna
  • Szyna repozycjonująca
 • Terapia dystrakcyjna i repozycja oraz stabilizacja zwichniętego krążka stawowego.
 • Terapia stabilizacyjna.
 • Szyna MANGO – 3 proste kroki dla uzyskania znakomitego efektu przy pomocy modyfikacji jednej szyny.
 • Farmakoterapia i terapie alternatywne w leczeniu SSŻ

13:30 – 14:30

 • Obiad

14:30 – 15:30

 • Praktyka:
  • Szczegółowa analiza trzasków stawowych
  • Testy diagnostyczne dysfunkcji krążka stawowego

15:30 – 16:30

 • Praktyka:
  • Repozycja zablokowanego krążka stawowego
  • Tworzenie natychmiastowej szyny po repozycji zwichniętego krążka.
  • Stabilizacja zreponowanego krążka stawowego
  • Autoterapia jako zapewnienie stabilności repozycji krążka stawowego

Każdy z uczestników otrzyma podręcznik TMD.

Podczas szkolenia zapewniamy trzy lunche (od piątku do niedzieli) oraz dwie kolacje (w piątek i sobotę). Zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.