Koszt: 7000 zł / 3 dni

Najbliższe szkolenie:
13-15.03.2020 – zapisy otwarte!

Terminy kolejnych szkoleń:
21-23.08.2020 – zapisy otwarte


Możliwość udziału w szkoleniu Plan&Bite PRO mają jedynie absolwenci
Plan&Bite EASY lub dotychczasowych kursów Plan&Bite.

Dzień I – 10:45 – 18:00

Współpraca ortodonta protetyk w aspekcie zaburzeń SSŻ.

10:45 – 12:15

Stabilizacja relacji centralnej w trakcie leczenia ortodontycznego.

Dr n. Med Joanna Mrowiec

 • Jak ustabilizować RC podczas leczenia ortodontycznego
 • Podniesienie zgryzu w RC – zasady wykonania
 • Leczenie na bazie szyny okluzyjnej.
 • Leczenie wsparte na tymczasowej odbudowie protetycznej – jak, kiedy, kto pierwszy
 • Leczenie aparatem Invisalign w RC – metoda własna

12:15 – 12:30

 • Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

Zrób to sam – co protetycy mogą bezpiecznie sami zrobić w gabinetach – różne opcje, krok po kroku.

Dr n. Med Joanna Mrowiec

 • Odtwarzanie miejsca dla implantów
 • Intruzja w łuku przeciwstawnym – mikrośruby
 • Leczenie pacjentów z recesjami.
 • Zmniejszenie nagryzu poziomego ze wsparciem IPR
 • Zamykanie szpar
 • Estetyka przed licówkami
 • Kiedy nie podejmować się leczenia ortodontycznego

14:00 – 15:00

 • Obiad

15:00 – 16:30

Dr n. Med Joanna Mrowiec

 • Rejestracja RC do leczenia aparatem Invisalign
 • Rola planu leczenia – Clin Check
 • Prototkoły orto-prostho-perio – przykłady pacjentów – Postępowanie krok po kroku
 • Kontrola RC w trakcie leczenia. Najczęstsze błędy.

16:30 – 16:45

 • Przerwa kawowa

16:45 – 18:00

Ortotropia – nowy trend czy podstawowa wiedza każdego dentysty?

lek. dent. Maria Radziwilska

 

Dzień II – 9:00 – 18:00

Radiologia

Dr Marcin Sobotka

9:00 – 10:30

 • Teoria
  • Anatomia stawu skroniowo-żuchwowego
  • Analiza poszczególnych płaszczyzn w badaniu rezonansu magnetycznego (MRI)
  • Jak znaleźć poszczególne struktury anatomiczne w MRI – co jest normą a co już patologią?
  • Jak nawigować między poszczególnymi składowymi badania, żeby znaleźć jak najwięcej szczegółów, które nas interesują – Czy różnią się od siebie poszczególne techniki badania? Które są lepsze do oceny krążka stawowego, a które do oceny torebki stawowej czy wyrostka kłykciowego?
  • Podstawowe i najczęściej występujące patologie w stawie skroniowo-żuchwowym, ich analiza i powiązanie z objawami jakie zgłasza pacjent – Czy zawsze objawy jakie zgłasza pacjent znajdują odzwierciedlenie w obrazie radiologicznym? Czy brak objawów klinicznych oznacza zawsze brak zmian w obrazie MRI?
  • Wykorzystanie MRI do wykonania pomiarów pomiędzy poszczególnymi strukturami stawu skroniowo-żuchwowego. Czy nasze leczenie jest skuteczne?

10:30 – 10:45

 • Przerwa kawowa

10:45 – 12:15

 • Samodzielna ocena rezonansu magnetycznego na podstawie informacji z części teoretycznej
 • Analiza poszczególnych płaszczyzn w różnych technikach zawartych w badaniu i ich samodzielna interpretacja.

12:15-12:30

 • Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

 • Warsztat – Czytanie i interpretacja obrazu MRI (praca przy komputerach).

Wskazywanie i opisywanie najczęściej występujących patologii krążka stawowego i wyrostka kłykciowego.

14:00 – 15:00

 • Obiad

15:00 – 16:00

 • Obturacyjny Bezdech Senny (OBS) oraz laryngologiczne aspekty leczenia problemów stomatologicznych

Dr Jarosław Sova

 • Wstęp
 • Definicja, stopnie zaawansowania
 • Epidemiologia
 • Wpływ bezdechów na organizm
 • Jak rozpoznać Bezdech Senny?
 • Wstępna ocena prawdopodobieństwa występowania bezdechu
 • Obiektywne metody badania ilościowego – polisomnografia, poligrafia i inne
 • Metody określenia poziomu zwężenia dróg oddechowych – DISE (Endoskopowa diagnostyka w czasie snu indukowanego farmakologicznie), inne
 • Leczenie OBS
 • Rodzaje leczenia
 • Leczenie nieinwazyjne – protezy powietrzne CPAP, aparaty udrażniające drogi oddechowe
 • Leczenie chirurgiczne: jak zwiększyć skuteczność – indywidualizacja
 • Wybrane przykłady – interaktywna analiza przypadków z uczestnikami

16:00 – 16:15

 • Przerwa kawowa

16:15 – 18:00

 • Warsztat
  • Analiza trzasków stawowych
  • Nastawianie kręgów szyjnych
  • Anteriorotacja czaszki i zwiększanie przestrzeni funkcjonalnych

 

Dzień III – 9:00 – 16:30

9:00 – 10:00

 • Warsztat powtórkowy z badania (Fizjokarta)

10:00 – 11:15

 • 5 kroków w terapii zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.
 • Czy wada wzroku czy postawy lub na przykład zamiłowanie do nurkowania może spowodować problem stomatologiczny ? Dokładna analiza przyczyn zaburzeń stawu skroniowo żuchwowego.
 • Diagnozowanie zaburzeń SSŻ i przemieszenia krążka stawowego.
 • Dlaczego tak wiele źle wyglądających SSŻ nie boli i funkcjonuje bez większych zastrzeżeń ?

11:15 – 11:30

 • Przerwa kawowa

11:30 – 13:30

 • Analiza różnych typów szyn:
  • Płytka zwarciowa
  • Szyna hydrostatyczna
  • Szyna dystrakcyjna
  • Szyna miękka
  • Szyna Stabilizacyjna
  • Szyna repozycjonująca
 • Terapia dystrakcyjna i repozycja oraz stabilizacja zwichniętego krążka stawowego.
 • Terapia stabilizacyjna.
 • Szyna MANGO – 3 proste kroki dla uzyskania znakomitego efektu przy pomocy modyfikacji jednej szyny.
 • Farmakoterapia i terapie alternatywne w leczeniu SSŻ

13:30 – 14:30

 • Obiad

14:30 – 16:30

 • Warsztat:

  • Tworzenie natychmiastowej szyny po repozycji zwichniętego krążka.
  • Dopasowanie i modyfikacja szyny MANGO do wersji dystrakcyjnej, repozycyjnej i stabilizacyjnej.
  • Ekwilibracja szyny. (Praca w parach, szyny muszą być przygotowane przez sugerowane laboratorium i dostarczone do uczestników przed kursem)