Koszt:
3000zł / 3 dni
4000zł / 4 dni – dla fizjoterapeutów nieuczestniczących w Plan&Bite Easy
3500zł / 4 dni – Refresh dla absolwentów


Najbliższe szkolenie:
23-25.10.2020 – pt. – niedz. dla absolwentów Plan&Bite Easy
22-25.10.2020 – czw. – niedz


Dzień I – 9:00-19:00

Wspólnie
Podręcznik „Examine”

9:00 – 11:00

 • Fakty i mity o prowadzeniu siecznym, kłowym, grupowym i zbalansowanej okluzji
 • Moda” na okluzje i fizjoterapię – jak zmieniała się na przestrzeni dekad.
 • Wpływ okluzji i fizjoterapii na SSŻ – Evidence Based.
 • Relacja Centralna – wykładnik sukcesu, którego definicja zmieniała się już 26 razy. Czym jest, i w jakich sytuacjach jest dla nas ważna.
 • Stabilność stawu skroniowo żuchwowego (SSŻ)- kiedy możliwa do osiągnięcia.
 • Budowa i znaczenie poszczególnych struktur SSŻ dla diagnostyki i leczenia.
 • SSSŻ – pojęcie stawu skroniowo żuchwowego synowialnego

11:00-11:15

Przerwa kawowa

11:15- 12:15

 • Mapa bólu Rocabado – wiedza, która pozwala na dokładną diagnostykę SSŻ, pozwala na diagnozowanie przedwczesnych kontaktów zgryzowych, i uchronienie się przed powikłaniami przy tworzeniu nowego zgryzu.
 • Ograniczenie ruchomości żuchwy- jakie są normy i dlaczego nie wolno „trenować” otwierania w wymiarze pionowym.
 • Analiza toru otwierania żuchwy. Zasada 4:1 w terapii SSŻ. Zawężony tor przywodzenia (CCP)

12:15 -12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

Demonstracja

 • Badanie mapy bólu Rocabado i ruchomości żuchwy Warsztat

14:00- 15.00

Obiad

15:00 – 16:30

 • Pionowy wymiar kłykciowy (CVD) i jego znaczenie dla uzyskania prawidłowej płaszczyzny zgryzu.
 • Wpływ kręgów szyjnych i ich rotacji na zaburzenia okluzji i SSŻ
 • Diagnostyka rotacji C1 i C2.
 • Mięśnie narządu żucia – od żwaczy, przez skrzydłowe, do zwieracza gardła i prostego głowy tylnego większego. Jak osiągnąć równowagę tego złożonego systemu.
 • Wpływ języka, postawy ciała oraz bezdechu sennego na zaburzenia stawowe i zgryzowe

16:30- 16:45

Przerwa kawowa

16:45 – 18:00

Warsztat

 • Analiza i badanie zgodnie z „Fizjokartą”.
 • Badanie mięśni, stawów, rotacji kręgów, postawy ciała, skłonności do bezdechu.

19:00

Kolacja

 

Dzień II – 9:00 – 18:00

Wspólnie
Podręcznik „TMD”

9:00-10:15

 • Analiza przyczyn TMD

10:15-10:30

Przerwa kawowa

10:30- 11:30

 • Diagnostyka zaburzeń mięśniowych na podstawie badania i wywiadu Kryteria decyzyjne

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45 -12:45

 • Diagnostyka zaburzeń stawowych na podstawie badania i wywiadu Kryteria decyzyjne

13:00-14:00

 • Adaptacja w okluzji i TMD – kto, kiedy i dlaczego nie wymaga specjalistycznego leczenia.

14:00-15:00

Lunch

15:00-16:30

 • Analiza trzasków stawowych

Teoria i Warsztat

16:30- 18:00

 • Praca w grupach – scenki przedstawiające konkretne przypadki kliniczne – wspólne diagnozowanie

 

Dzień III – 9:00 – 18:00

Wspólnie
Podręcznik „X-RAY”

Radiologia
Dr Marcin Sobotka
Teoria

9-10.30

 • Anatomia stawu skroniowo-żuchwowego
 • Analiza poszczególnych płaszczyzn w badaniu rezonansu magnetycznego (MRI)
 • Jak znaleźć poszczególne struktury anatomiczne w MRI – co jest normą a co już patologią?
 • Jak nawigować między poszczególnymi składowymi badania, żeby znaleźć jak najwięcej szczegółów, które nas interesują – Czy różnią się od siebie poszczególne techniki badania? Które są lepsze do oceny krążka stawowego, a które do oceny torebki stawowej czy wyrostka kłykciowego?
 • Podstawowe i najczęściej występujące patologie w stawie skroniowo-żuchwowym, ich analiza i powiązanie z objawami jakie zgłasza pacjent – Czy zawsze objawy jakie zgłasza pacjent znajdują odzwierciedlenie w obrazie radiologicznym? Czy brak objawów klinicznych oznacza zawsze brak zmian w obrazie MRI?
 • Wykorzystanie MRI do wykonania pomiarów pomiędzy poszczególnymi strukturami stawu skroniowo-żuchwowego. Czy nasze leczenie jest skuteczne?

10:30-10:45

Przerwa kawowa

Warsztat

10:45- 12:15

 • Czytanie i interpretacja obrazu MRI wg (praca przy komputerach)

12:15 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

 • Czytanie i interpretacja obrazu MRI wg (praca przy komputerach)

14:00-15:00

Obiad

15:00-16.30

 • Czytanie i interpretacja obrazu CBCT – stawy skroniowo żuchwowe i kręgi szyjne wg Rocabado (praca przy komputerach)

16:30 – 16:45

Przerwa kawowa

16:45 – 18:00

 • Czytanie i interpretacja obrazu CBCT – nos i zatoki (praca przy komputerach)

 

Dzień IV – 9:00 – 18:00

Wspólnie
Podręcznik „TMD”

9.00- 10:30

 • Analiza różnych typów szyn
 • Wskazania do stosowania różnych typów szyn
 • Proces szynoterapii w połączeniu z równoległą fizjoterapią

10:30-11:00

Przerwa kawowa + wymeldowanie

11:00-12:15

 • Leczenie zaburzeń mięśniowych i farmakoterapia TMD Terapie alternatywne w leczeniu SSŻ

12:15-13:30

 • Leczenie zaburzeń stawowych
 • Terapia dystrakcyjna i repozycja manualna oraz stabilizacja zwichniętego krążka stawowego. Trójwymiarowość struktur stawu skroniowo-żuchwowego

13:30 – 14:30

Obiad

14:30 – 16:30

Warsztat:

 • Szczegółowa analiza trzasków stawowych
 • Testy diagnostyczne dysfunkcji krążka stawowego Repozycja zablokowanego krążka stawowego
 • Tworzenie natychmiastowej szyny po repozycji zwichniętego krążka.
 • Stabilizacja zreponowanego krążka stawowego
 • Autoterapia jako zapewnienie stabilności repozycji krążka stawowego

16:30- 18:00

Podsumowanie

 • Praca w grupach – scenki przedstawiające konkretne przypadki kliniczne – wspólne diagnozowanie i decyzje terapeutyczne