Recurring

PLAN & PREP

MASTER LEVEL Plan&Prep to szkolenie dla wszystkich dentystów zajmujących się protetyką małą i dużą. Kładziemy szczególny nacisk na minimalną inwazyjność, dlatego w pierwszej kolejności uczymy się […]

2000zł – 21000zł