Recurring

PLAN & PREP

MASTER LEVEL Plan&Prep to szkolenie dla wszystkich dentystów zajmujących się protetyką małą i dużą. Kładziemy szczególny nacisk na minimalną inwazyjność, dlatego w pierwszej kolejności uczymy się […]

Get Tickets 2 000,00zł – 12 000,00zł