Master Level: WebinAR, Krążek stawowy EURO DAYS POINTS

Webinar ma na celu zapoznanie lekarzy dentystów z podstawami fizycznymi i matematycznymi, niezbędnymi do zrozumienia biomechaniki ortodontycznej. W webinarze zostają omówione: podział wielkości fizycznych, działania na wektorach, kartezjański układ współrzędnych, pojęcie: siły, środka masy, centrum oporu, momentu siły, pary sił oraz momentu pary sił, zostają wyjaśnione układy sił równoważnych i ekwiwalenty sił, omówione zostaje pojęcie centrum rotacji oraz rodzaje przemieszczeń zębów w zależności od położenia centrum rotacji (nachylenie niekontrolowane, nachylenie kontrolowane, translacja, tork, rotacja). Ponadto omówione zostają: zasady dynamiki Newtona, twierdzenie Pitagorasa, funkcje trygonometryczne kąta ostrego. W webinarze znajdują się także zagadki i zadania rachunkowe z zakresu biomechaniki ortodontycznej, które zostają omówione przez autora webinaru, Marcina Derwicha.

Webinar zakupiony indywidulanie użytkownik może oglądać w ciągu 90 dni od daty zakupu. Webinar w pakiecie do kursu będzie aktywny na ok. miesiąc po zakończeniu szkolenia.

Do poprawnego odtworzenia webinaru wymagana jest przeglądarka Chrome.

Czas trwania webinaru: 01:19:55

349,00Dodaj do koszyka